De gemaakte schade wordt op basis van de dagwaarde vergoed.